• آتش‌هایی که دامن «ایران» را گرفت دیروز ۰۹:۰۰

    [ایسنا]

    آتش‌هایی که دامن «ایران» را گرفت

    عکس‌ها و خبرهایشان اندوه بزرگی بر سر خانواده‌هایشان و مردم آوار کرد. انسان، حیوان و حتی درختان، زمانی که هر کدام زندگی هر روزشان را با امید به آینده بهتر، پیدا کردنِ غذا یا قطره‌ای آب شروع می‌کردند، به هر دلیلی آتش به جانشان کشیده شده و دود شدند.