اخبار میانی پرونده‌ی مسکن مهر

  • خانه سازی چشم‌بادامی‌ها در ایران

    خانه سازی چشم‌بادامی‌ها در ایران

    سال‌هاست که رکود اقتصادی حاکم در کشور علاوه بر بخش‌های مختلف، گریبانگیر حوزه مسکن هم شده و به‌رغم تلاش‌ دولت‌ها برای خارج کردن مسکن از این شرایط همچنان شاهد هستیم که این بخش در باتلاق رکود دست و پا می‌زند.