باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۹ -
تیتر ۲٬۸۳۳ کلمه (متوسط ۹٫۴۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۶٬۶۳۱ نویسه (متوسط ۸۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۶٬۳۶۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۲۸ کلمه در هر خبر)
70
۵۹٬۰۰۸ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۳۵ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۸۹٬۹۵۱ کلمه (متوسط ۳۰۰٫۸۴ کلمه در هر خبر)
35
۸۶۴٬۹۳۲ نویسه (متوسط ۲٬۸۹۳ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۷۷۹ (متوسط ۲٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲۹۹
100
اخبار تغییر یافته ۳۸
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
اجتماعی ۷۵ خبر
بین‌الملل ۱۵ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۴۱ خبر
ورزشی ۲۲ خبر
گوناگون ۶ خبر
استانی ۲۹ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان