باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹۵ -
تیتر ۳٬۰۶۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۲۸٬۹۳۸ نویسه (متوسط ۹۸٫۰۹ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۶٬۳۰۰ کلمه (متوسط ۲۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
71
۵۸٬۷۳۱ نویسه (متوسط ۱۹۹٫۰۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۷۱۱٬۰۹۴ کلمه (متوسط ۲٬۴۱۰٫۴۹ کلمه در هر خبر)
0
۶٬۴۷۷٬۷۴۰ نویسه (متوسط ۲۱٬۹۵۸ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۸۰۴ (متوسط ۲٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۲۹۴
99
اخبار تغییر یافته ۳۷
68
اخبار حذف شده ۱
77
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۵۰ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۳۴ خبر
علمی-فناوری ۳۸ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۴۶ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان