باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۶۸۳ نویسه (متوسط ۹۳٫۵ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۳۸۸ کلمه (متوسط ۲۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
71
۳٬۵۶۳ نویسه (متوسط ۱۹۷٫۹۴ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۷٬۴۶۱ کلمه (متوسط ۴۱۴٫۵ کلمه در هر خبر)
52
۷۱٬۱۹۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۵۵ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۴۸ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۶
88
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان