خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۶ -
تیتر ۸۲۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۸۴۴ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۲۱ نویسه در هر خبر)
51
right ۱٬۹۰۳ کلمه (متوسط ۲۵٫۰۴ کلمه در هر خبر)
83
۱۷٬۴۸۸ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۱۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲۲٬۴۹۷ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۰۱ کلمه در هر خبر)
35
۲۱۲٬۶۲۳ نویسه (متوسط ۲٬۷۹۸ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۱۷۶ (متوسط ۲٫۳۲ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۵۴
71
اخبار تغییر یافته ۸
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو