خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۴۸۲ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۶ کلمه در هر خبر)
81
۴٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۱۳ نویسه در هر خبر)
41
right ۱٬۰۶۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۳ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۵۴۶ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۷۷ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۵٬۲۱۴ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۱ کلمه در هر خبر)
48
۱۴۳٬۳۳۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۷۵ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱۳۹ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳۲
82
اخبار تغییر یافته ۲
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو