خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۸۸ کلمه (متوسط ۹٫۴ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۸۳۵ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۵ نویسه در هر خبر)
58
right ۴۲۵ کلمه (متوسط ۲۱٫۲۵ کلمه در هر خبر)
70
۳٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۱۹۸٫۳ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۱۴٬۰۰۶ کلمه (متوسط ۷۰۰٫۳ کلمه در هر خبر)
92
۱۲۹٬۱۹۶ نویسه (متوسط ۶٬۴۶۰ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۷۶ (متوسط ۳٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۱۶
80
اخبار تغییر یافته ۱
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو