خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۴ -
تیتر ۲٬۲۰۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۶ کلمه در هر خبر)
84
۲۱٬۲۳۱ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۴۴ نویسه در هر خبر)
47
right ۴٬۸۵۳ کلمه (متوسط ۲۵٫۰۲ کلمه در هر خبر)
83
۴۵٬۷۹۵ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۰۶ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۷۴٬۹۳۵ کلمه (متوسط ۳۸۶٫۲۶ کلمه در هر خبر)
48
۷۲۴٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۳ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۶۶۲ (متوسط ۳٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۱۶۱
82
اخبار تغییر یافته ۳۴
56
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو