خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۶ -
تیتر ۱٬۵۴۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۴٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
51
right ۳٬۹۱۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۸ کلمه در هر خبر)
89
۳۶٬۷۱۱ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۴۵ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۵۲٬۸۴۷ کلمه (متوسط ۳۶۱٫۹۷ کلمه در هر خبر)
44
۴۹۳٬۲۹۳ نویسه (متوسط ۳٬۳۷۹ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۶۱۴ (متوسط ۴٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۱۴۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۵
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۳۴ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو