خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۵۸۷ کلمه (متوسط ۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۹۰۲ نویسه (متوسط ۹۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
55
right ۱٬۴۹۵ کلمه (متوسط ۲۴٫۵۱ کلمه در هر خبر)
81
۱۴٬۱۷۸ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۴۳ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۳۳٬۶۶۴ کلمه (متوسط ۵۵۱٫۸۷ کلمه در هر خبر)
71
۳۱۱٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۵٬۱۱۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۶۳ (متوسط ۴٫۳۱ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۶۱
100
اخبار تغییر یافته ۳
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو