روزنامه شرق

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۵ -
تیتر ۵۴۳ کلمه (متوسط ۵٫۱۷ کلمه در هر خبر)
83
۵٬۲۳۷ نویسه (متوسط ۴۹٫۸۸ نویسه در هر خبر)
86
right ۲۳۷ کلمه (متوسط ۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
7
۲٬۶۱۵ نویسه (متوسط ۲۴٫۹ نویسه در هر خبر)
13
بدنه ۷۷٬۹۹۰ کلمه (متوسط ۷۴۲٫۷۶ کلمه در هر خبر)
98
۷۶۷٬۴۳۶ نویسه (متوسط ۷٬۳۰۹ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شرق