صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۲ -
تیتر ۵۸۴ کلمه (متوسط ۸٫۱۱ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۷۵٫۸۶ نویسه در هر خبر)
69
right ۱٬۴۴۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
66
۱۳٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۵۳ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۲۳٬۰۷۲ کلمه (متوسط ۳۲۰٫۴۴ کلمه در هر خبر)
38
۲۱۴٬۱۰۸ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۴ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۲۰۳ (متوسط ۲٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار صراط‌نیوز