صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۲ -
تیتر ۹۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۷۸٫۷۳ نویسه در هر خبر)
67
right ۷۸۳ کلمه (متوسط ۶٫۹۹ کلمه در هر خبر)
23
۷٬۱۸۴ نویسه (متوسط ۶۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۵۶٬۹۲۰ کلمه (متوسط ۵۰۸٫۲۱ کلمه در هر خبر)
65
۵۳۰٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۴٬۷۳۸ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۶۲ (متوسط ۱٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
93
اخبار حذف شده ۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۱۷ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار صراط‌نیوز