صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۳ -
تیتر ۸۰۲ کلمه (متوسط ۷٫۷۹ کلمه در هر خبر)
94
۷٬۸۴۲ نویسه (متوسط ۷۶٫۱۴ نویسه در هر خبر)
69
right ۱٬۹۱۶ کلمه (متوسط ۱۸٫۶ کلمه در هر خبر)
62
۱۷٬۴۶۶ نویسه (متوسط ۱۶۹٫۵۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۲۹٬۳۹۳ کلمه (متوسط ۲۸۵٫۳۷ کلمه در هر خبر)
33
۲۷۱٬۸۹۳ نویسه (متوسط ۲٬۶۴۰ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۲۷۶ (متوسط ۲٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
عکس ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار صراط‌نیوز