نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۴ -
تیتر ۱٬۴۲۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۴۶ کلمه در هر خبر)
80
۱۳٬۶۷۸ نویسه (متوسط ۱۱۹٫۹۸ نویسه در هر خبر)
40
right ۳٬۵۱۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
98
۳۲٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵۷٬۰۷۰ کلمه (متوسط ۵۰۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
64
۵۲۷٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۴٬۶۳۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۳۰۳ (متوسط ۲٫۶۶ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۱۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۲۵
45
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نسیم