وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۱۹ نویسه (متوسط ۱۱۹ نویسه در هر خبر)
40
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۵۱ کلمه در هر خبر)
70
۴۵۸ نویسه (متوسط ۴۵۸ نویسه در هر خبر)
13
بدنه ۲۶۹ کلمه (متوسط ۲۶۹ کلمه در هر خبر)
31
۲٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۲٬۵۰۸ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور

  • از تمام ظرفیت ها برای برگزاری باشکوه پیاده روی اربعین استفاده شود امروز ۰۰:۰۰ [وزارت کشور]

    سرپرست استانداری گیلان در جلسه ستاد اربعین حسینی؛

    از تمام ظرفیت ها برای برگزاری باشکوه پیاده روی اربعین استفاده شود

    سرپرست استانداری گیلان با بیان اینکه بر اساس پیش بینی ها تعداد زوار امسال بیش از سال های گذشته خواهد بود، گفت: برنامه ریزی های لازم برای افزایش حداقل ۳۰ درصدی زوار نسبت به سال گذشته انجام شده و از تمام ظرفیت های موجود جهت ارائه خدمات مطلوب استفاده می شود.