شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۳۰ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۷۹٫۲۷ نویسه در هر خبر)
67
right ۳۱۷ کلمه (متوسط ۲۱٫۱۳ کلمه در هر خبر)
70
۳٬۰۱۰ نویسه (متوسط ۲۰۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۲٬۲۵۰ کلمه (متوسط ۱۵۰ کلمه در هر خبر)
14
۲۰٬۱۵۰ نویسه (متوسط ۱٬۳۴۳ نویسه در هر خبر)
27
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
86
اخبار تغییر یافته ۱
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار شبکه‌خبر