موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۸۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۵ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۳۳ کلمه (متوسط ۶۶٫۵ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۵۹۲٫۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۱۲۳ کلمه (متوسط ۱٬۵۶۱٫۵ کلمه در هر خبر)
0
۲۹٬۴۸۳ نویسه (متوسط ۱۴٬۷۴۲ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی