ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷۹ -
تیتر ۴٬۲۴۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۹ کلمه در هر خبر)
84
۴۱٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۳۹ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۹٬۹۰۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۴ کلمه در هر خبر)
87
۹۲٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۹۷ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۱۳۰٬۸۷۴ کلمه (متوسط ۳۴۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۲۳۱٬۶۰۲ نویسه (متوسط ۳٬۲۵۰ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۹۰ (متوسط ۲٫۸۸ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳۷۴
98
اخبار تغییر یافته ۲۰
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۷ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۵۶ خبر
بین‌الملل ۳۰ خبر
فرهنگی ۴۶ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۶۶ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۷۷ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار ایلنا