روزنامه قانون

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۲ -
تیتر ۶۵۹ کلمه (متوسط ۷٫۱۶ کلمه در هر خبر)
96
۶٬۲۱۸ نویسه (متوسط ۶۷٫۵۹ نویسه در هر خبر)
74
right ۲٬۶۳۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۵ کلمه در هر خبر)
95
۲۳٬۶۹۲ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۵۲ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۵۶٬۰۷۸ کلمه (متوسط ۶۰۹٫۵۴ کلمه در هر خبر)
79
۵۲۷٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۵٬۷۳۰ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۰٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۶
6
اخبار تغییر یافته ۸۸
0
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۱۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲۱ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه قانون