فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۷ کلمه (متوسط ۹٫۴ کلمه در هر خبر)
90
۴۷۱ نویسه (متوسط ۹۴٫۲ نویسه در هر خبر)
57
summary ۱۸۸ کلمه (متوسط ۳۷٫۶ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۳۴۲٫۴ نویسه در هر خبر)
49
بدنه ۱۱٬۹۳۶ کلمه (متوسط ۲٬۳۸۷٫۲ کلمه در هر خبر)
0
۱۱۵٬۲۶۹ نویسه (متوسط ۲۳٬۰۵۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین