فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۳۳۱ کلمه (متوسط ۹٫۷۴ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۱۱۹ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۴ نویسه در هر خبر)
58
right ۱٬۵۳۷ کلمه (متوسط ۴۵٫۲۱ کلمه در هر خبر)
78
۱۳٬۸۸۸ نویسه (متوسط ۴۰۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
28
بدنه ۲۶٬۶۸۵ کلمه (متوسط ۷۸۴٫۸۵ کلمه در هر خبر)
95
۲۵۹٬۱۴۵ نویسه (متوسط ۷٬۶۲۲ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین