فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۲۳۸ کلمه (متوسط ۱۸٫۳۱ کلمه در هر خبر)
63
۲٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۱۷۴٫۶۲ نویسه در هر خبر)
3
right ۴۷۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
90
۴٬۲۷۰ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۴۶ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۷٬۶۴۱ کلمه (متوسط ۵۸۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
76
۷۱٬۰۵۶ نویسه (متوسط ۵٬۴۶۶ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
100
اخبار تغییر یافته ۴
23
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۹ خبر
ورزشی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین