فرهیختگان آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۴۰۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۴ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۸۳۴ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۶۲ نویسه در هر خبر)
50
summary ۱٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۴۲٫۶۵ کلمه در هر خبر)
81
۱۴٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۳۸۴٫۱۶ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۴۳٬۱۹۲ کلمه (متوسط ۱٬۱۶۷٫۳۵ کلمه در هر خبر)
44
۴۰۹٬۶۰۳ نویسه (متوسط ۱۱٬۰۷۰ نویسه در هر خبر)
11
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار فرهیختگان آنلاین