فرهنگ نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۴۱۰ کلمه (متوسط ۹٫۳۲ کلمه در هر خبر)
90
۳٬۸۷۴ نویسه (متوسط ۸۸٫۰۵ نویسه در هر خبر)
61
right ۱٬۳۹۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۶۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۲٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۲۸۲٫۱۴ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۹٬۶۸۶ کلمه (متوسط ۴۴۷٫۴۱ کلمه در هر خبر)
56
۱۸۲٬۵۵۶ نویسه (متوسط ۴٬۱۴۹ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۸۵ (متوسط ۱٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۳۹
88
اخبار تغییر یافته ۳
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
گوناگون ۳ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار فرهنگ نیوز