فرهنگ نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۳۱۸ کلمه (متوسط ۸٫۸۳ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۸۴٫۹۴ نویسه در هر خبر)
63
right ۹۲۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۹ کلمه در هر خبر)
85
۸٬۴۸۸ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۷۸ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۱٬۸۹۸ کلمه (متوسط ۳۳۰٫۵ کلمه در هر خبر)
40
۱۱۰٬۲۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۴ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۱٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۳۴
94
اخبار تغییر یافته ۳
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار فرهنگ نیوز