اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۵۵ نویسه (متوسط ۵۵ نویسه در هر خبر)
83
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۰۵ نویسه (متوسط ۳۰۵ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۶۱ کلمه (متوسط ۶۱ کلمه در هر خبر)
1
۶۴۱ نویسه (متوسط ۶۴۱ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار اعتدال

  • امروز ۰۰:۳۷ [اعتدال]

    نخست وزیر انگلیس به ICU منتقل شد

    نخست‌وزیر انگلیس از یکشنبه شب به دلیل ابتلا به ویروس کرونا (بیماری کووید-۱۹) در بیمارستان بستری شده بود، به دلیل تشدید علائم بیماری‌اش به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد.