برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۳ کلمه (متوسط ۳ کلمه در هر خبر)
40
۳۴ نویسه (متوسط ۳۴ نویسه در هر خبر)
97
right ۳۶ کلمه (متوسط ۳۶ کلمه در هر خبر)
91
۳۶۶ نویسه (متوسط ۳۶۶ نویسه در هر خبر)
41
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار برنا

  • امروز ۰۲:۰۷ [برنا]

    جشن نیکوکاری رمضان

    به کوشش خیریه زنجیره مهر ماندگار و با همکاری خیریه مهرآفرین سپاس و بنیاد فردوسی، جشن نیکوکاری رمضان، پنج‌شنبه یکم تیرماه ۱۳۹۶ همراه با ضیافت افطار در تالار سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران برگزار شد.