برنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۵ -
تیتر ۷۰۱ کلمه (متوسط ۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
90
۶٬۸۲۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۹۹ نویسه در هر خبر)
59
right ۱٬۸۲۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۳۵ کلمه در هر خبر)
81
۱۷٬۱۹۶ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۲۸ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۷٬۱۷۷ کلمه (متوسط ۲۲۹٫۰۳ کلمه در هر خبر)
25
۱۵۶٬۷۷۹ نویسه (متوسط ۲٬۰۹۰ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۳۴۴ (متوسط ۴٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۶۸
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار برنا