افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴۲ -
تیتر ۲٬۷۳۸ کلمه (متوسط ۸٫۰۱ کلمه در هر خبر)
94
۲۵٬۷۴۴ نویسه (متوسط ۷۵٫۲۷ نویسه در هر خبر)
69
right ۱۰٬۷۵۸ کلمه (متوسط ۳۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
97
۹۵٬۶۳۱ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۶۲ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۱۹٬۶۳۷ کلمه (متوسط ۳۴۹٫۸۲ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۱۰۵٬۳۶۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۳۲ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۷۴ (متوسط ۳٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۳۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۶
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۳ خبر
اقتصادی ۳۹ خبر
اجتماعی ۸۵ خبر
بین‌الملل ۴۰ خبر
فرهنگی ۴۵ خبر
ورزشی ۷۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار افکارنیوز