افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰۵ -
تیتر ۳٬۱۹۹ کلمه (متوسط ۷٫۹ کلمه در هر خبر)
94
۳۰٬۶۰۷ نویسه (متوسط ۷۵٫۵۷ نویسه در هر خبر)
69
right ۱۱٬۶۷۱ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۲ کلمه در هر خبر)
96
۱۰۵٬۳۹۰ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۲۲ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۴۲٬۱۸۵ کلمه (متوسط ۳۵۱٫۰۷ کلمه در هر خبر)
43
۱٬۳۰۵٬۰۱۵ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۲ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۱٬۴۷۹ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۳۸۶
95
اخبار تغییر یافته ۹
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۳۸ خبر
اجتماعی ۸۱ خبر
بین‌الملل ۷۹ خبر
فرهنگی ۸۰ خبر
ورزشی ۸۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار افکارنیوز