افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۱ -
تیتر ۹۶۲ کلمه (متوسط ۷٫۹۵ کلمه در هر خبر)
94
۸٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۷۴٫۲۹ نویسه در هر خبر)
70
right ۳٬۷۱۱ کلمه (متوسط ۳۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
99
۳۳٬۵۲۷ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۰۸ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۳۱٬۹۹۸ کلمه (متوسط ۲۶۴٫۴۵ کلمه در هر خبر)
30
۲۹۶٬۸۰۹ نویسه (متوسط ۲٬۴۵۳ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۳۸۶ (متوسط ۳٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۱۱۵
95
اخبار تغییر یافته ۱
97
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳۱ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
ورزشی ۴۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار افکارنیوز