تابناک

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۵ -
تیتر ۱٬۸۷۰ کلمه (متوسط ۷٫۹۶ کلمه در هر خبر)
94
۱۸٬۰۲۲ نویسه (متوسط ۷۶٫۶۹ نویسه در هر خبر)
68
right ۴٬۰۶۱ کلمه (متوسط ۱۷٫۲۸ کلمه در هر خبر)
57
۳۶٬۷۷۹ نویسه (متوسط ۱۵۶٫۵۱ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۹۰٬۴۰۶ کلمه (متوسط ۳۸۴٫۷۱ کلمه در هر خبر)
47
۸۳۶٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۵۵۸ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۲۵۷ (متوسط ۱٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
43
خبرهای عکس‌دار ۲۸
11
اخبار تغییر یافته ۱۹
79
اخبار حذف شده ۱
71
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۶۶ خبر
بین‌الملل ۵۸ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳۳ خبر
عکس ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار تابناک