روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۲۵۴ کلمه (متوسط ۶٫۰۵ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۴۹۶ نویسه (متوسط ۵۹٫۴۳ نویسه در هر خبر)
80
right ۱٬۱۹۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۲ کلمه در هر خبر)
95
۱۱٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۷۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۵٬۱۰۵ کلمه (متوسط ۵۹۷٫۷۴ کلمه در هر خبر)
78
۲۴۲٬۹۵۱ نویسه (متوسط ۵٬۷۸۵ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۲۰۷ (متوسط ۴٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۱۹
45
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه تعادل