روزنامه تعادل

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۳۱۳ کلمه (متوسط ۶٫۱۴ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۹۹۷ نویسه (متوسط ۵۸٫۷۶ نویسه در هر خبر)
80
right ۱٬۹۲۳ کلمه (متوسط ۳۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
88
۱۷٬۸۱۶ نویسه (متوسط ۳۴۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۳۸٬۸۸۹ کلمه (متوسط ۷۶۲٫۵۳ کلمه در هر خبر)
98
۳۸۲٬۲۲۰ نویسه (متوسط ۷٬۴۹۵ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۲۵۱ (متوسط ۴٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
55
خبرهای عکس‌دار ۲۵
49
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۸ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه تعادل