سرپوش

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۵۱ نویسه (متوسط ۵۱ نویسه در هر خبر)
86
summary ۲۷ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۲۶۶ نویسه (متوسط ۲۶۶ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۸۶ کلمه (متوسط ۱۸۶ کلمه در هر خبر)
19
۱٬۷۱۵ نویسه (متوسط ۱٬۷۱۵ نویسه در هر خبر)
37
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار سرپوش

  • شهادت یک مامور پلیس در کرمان امروز ۰۰:۱۲ [سرپوش]

    شهادت یک مامور پلیس در کرمان

    رئیس شورای تامین شهرستان رودبار جنوب گفت: در پی درگیری مسلحانه پلیس مبارزه با مواد مخدر رودبار جنوب استوار سجاد جرجندی به درجه رفیع شهادت نایل آمد.