سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۲۷۶ کلمه (متوسط ۱۶٫۲۴ کلمه در هر خبر)
69
۲٬۸۰۱ نویسه (متوسط ۱۶۴٫۷۶ نویسه در هر خبر)
10
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۵۳۹ کلمه (متوسط ۳۲۵٫۸۲ کلمه در هر خبر)
39
۵۴٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۹ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱۲ خبر

آخرین اخبار سازمان جوانان جمعیت هلال احمر