روزنامه جام جم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۵ -
تیتر ۱٬۴۵۲ کلمه (متوسط ۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
97
۱۳٬۸۸۹ نویسه (متوسط ۶۴٫۶ نویسه در هر خبر)
76
right ۱۱٬۲۲۸ کلمه (متوسط ۵۲٫۲۲ کلمه در هر خبر)
68
۱۰۱٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۴۷۰٫۲۷ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۵۱٬۹۸۵ کلمه (متوسط ۲۴۱٫۷۹ کلمه در هر خبر)
27
۴۹۷٬۸۵۵ نویسه (متوسط ۲٬۳۱۶ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۳۸ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۵۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه جام جم