روزنامه جام جم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۹ -
تیتر ۱٬۴۰۷ کلمه (متوسط ۷٫۰۷ کلمه در هر خبر)
96
۱۳٬۱۵۷ نویسه (متوسط ۶۶٫۱۲ نویسه در هر خبر)
75
right ۱۰٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۵۱٫۴ کلمه در هر خبر)
69
۹۱٬۷۸۱ نویسه (متوسط ۴۶۱٫۲۱ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۵۶٬۶۱۳ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۴۹ کلمه در هر خبر)
33
۵۳۷٬۵۱۸ نویسه (متوسط ۲٬۷۰۱ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۲۹ خبر
اجتماعی ۱۶ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۴۸ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه جام جم