پایداری ملی (پایگاه اطلاع‌رسانی پدافند غیر عامل)

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۴۲۴ نویسه (متوسط ۶۰٫۵۷ نویسه در هر خبر)
79
خلاصه ۲۲۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۸۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۴٬۷۸۹ کلمه (متوسط ۶۸۴٫۱۴ کلمه در هر خبر)
90
۴۹٬۷۱۶ نویسه (متوسط ۷٬۱۰۲ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۶
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار پایداری ملی (پایگاه اطلاع‌رسانی پدافند غیر عامل)