روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۳۹۳ کلمه (متوسط ۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۶۱٫۵۲ نویسه در هر خبر)
78
summary ۳۸ کلمه (متوسط ۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
2
۴۰۷ نویسه (متوسط ۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
3
بدنه ۶۱٬۴۵۷ کلمه (متوسط ۱٬۰۰۷٫۴۹ کلمه در هر خبر)
65
۵۹۲٬۷۱۶ نویسه (متوسط ۹٬۷۱۷ نویسه در هر خبر)
28
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان