خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۹ -
تیتر ۲٬۳۶۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۲ کلمه در هر خبر)
87
۲۲٬۸۳۵ نویسه (متوسط ۹۹٫۷۲ نویسه در هر خبر)
53
right ۷٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۳۰٫۸۵ کلمه در هر خبر)
98
۶۷٬۱۳۲ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۱۵ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۷۵٬۹۹۱ کلمه (متوسط ۳۳۱٫۸۴ کلمه در هر خبر)
40
۷۰۲٬۷۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۹ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۴۲۵ (متوسط ۱٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۱۰۲
44
اخبار تغییر یافته ۳۶
60
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۳۵ خبر
اجتماعی ۳۰ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۲۵ خبر
عکس ۱۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرآنلاین