خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۶ -
تیتر ۲٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۱ کلمه در هر خبر)
86
۱۹٬۹۲۳ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۶۵ نویسه در هر خبر)
52
right ۶٬۴۷۱ کلمه (متوسط ۳۳٫۰۲ کلمه در هر خبر)
95
۶۱٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۳۱۳٫۰۸ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۷۶٬۶۲۴ کلمه (متوسط ۳۹۰٫۹۴ کلمه در هر خبر)
48
۷۰۹٬۵۷۷ نویسه (متوسط ۳٬۶۲۰ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۳۷۶ (متوسط ۱٫۹۲ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۹۸
50
اخبار تغییر یافته ۲۶
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۳۱ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۴۲ خبر
عکس ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرآنلاین