خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۶ -
تیتر ۲٬۳۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۱ کلمه در هر خبر)
87
۲۲٬۲۱۲ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۸ نویسه در هر خبر)
54
right ۷٬۵۲۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۲۹ کلمه در هر خبر)
95
۷۱٬۱۳۹ نویسه (متوسط ۳۱۴٫۷۷ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۱۱۰٬۴۲۵ کلمه (متوسط ۴۸۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
62
۹۹۶٬۸۰۷ نویسه (متوسط ۴٬۴۱۱ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۴۱۲ (متوسط ۱٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۱۶
51
اخبار تغییر یافته ۱۳
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۲۷ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۲۷ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
گوناگون ۵ خبر
استانی ۵۰ خبر
عکس ۲۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرآنلاین