جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۵۳ نویسه (متوسط ۵۳ نویسه در هر خبر)
84
خلاصه ۵۸ کلمه (متوسط ۵۸ کلمه در هر خبر)
60
۵۲۹ نویسه (متوسط ۵۲۹ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۰۹ کلمه (متوسط ۵۰۹ کلمه در هر خبر)
65
۴٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۹۴۲ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت

  • روز پانزدهم– تحلیلگر کیست‌؟ امروز ۰۰:۰۱ [جهان صنعت]

    روز پانزدهم– تحلیلگر کیست‌؟

    تحلیل‌گر مالی راهنمایی های لازم را به شرکت ها و افراد در خصوص تصمیم گیری های سرمایه گذاری ارائه می دهد. تحلیل‌گران سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه، طلا، مسکن و سایر انواع سرمایه گذاری را ارزیابی می کنند و به کارفرما یا مشتریان خود مشورت لازم را ارائه می دهند. مهمترین وظایف تحلیل‌گر مالی […]