ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴۲ -
تیتر ۳٬۳۰۱ کلمه (متوسط ۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
89
۳۲٬۰۳۹ نویسه (متوسط ۹۳٫۶۸ نویسه در هر خبر)
57
right ۱۰٬۳۴۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۳ کلمه در هر خبر)
99
۹۵٬۲۴۳ نویسه (متوسط ۲۷۸٫۴۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۲۰٬۵۲۱ کلمه (متوسط ۳۵۲٫۴ کلمه در هر خبر)
43
۱٬۱۳۵٬۵۵۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۰ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۷۵۰ (متوسط ۲٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۳۰۷
89
اخبار تغییر یافته ۴۰
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۴ خبر
اقتصادی ۳۷ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۶۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۵۳ خبر
عکس ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا