ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴۱ -
تیتر ۵٬۲۶۷ کلمه (متوسط ۹٫۷۴ کلمه در هر خبر)
89
۵۱٬۰۵۹ نویسه (متوسط ۹۴٫۳۸ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱۷٬۳۲۵ کلمه (متوسط ۳۲٫۰۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۶۰٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۲۹۶٫۲۴ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۲۲۷٬۰۶۷ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۷۲ کلمه در هر خبر)
52
۲٬۱۴۵٬۶۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۶ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۱٬۵۱۳ (متوسط ۲٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۵۳۱
98
اخبار تغییر یافته ۴۴
79
اخبار حذف شده ۱
87
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۳۶ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۴۸ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر
علمی-فناوری ۳۲ خبر
ورزشی ۵۱ خبر
گوناگون ۱۵ خبر
استانی ۲۳۰ خبر
عکس ۸ خبر

آخرین اخبار ایسنا