ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۷ -
تیتر ۳٬۰۷۰ کلمه (متوسط ۹٫۳۹ کلمه در هر خبر)
90
۲۹٬۴۳۴ نویسه (متوسط ۹۰٫۰۱ نویسه در هر خبر)
59
right ۹٬۳۰۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
94
۸۶٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۰۲ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۱۵٬۵۳۵ کلمه (متوسط ۳۵۳٫۳۲ کلمه در هر خبر)
43
۱٬۰۸۸٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۸ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۷۰۳ (متوسط ۲٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۲۸۴
86
اخبار تغییر یافته ۴۶
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۵ خبر
اقتصادی ۲۷ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۳۸ خبر
فرهنگی ۳۳ خبر
علمی-فناوری ۲۴ خبر
ورزشی ۴۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۷۶ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا