ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۴ -
تیتر ۱٬۳۸۰ کلمه (متوسط ۹٫۵۸ کلمه در هر خبر)
89
۱۳٬۴۴۱ نویسه (متوسط ۹۳٫۳۴ نویسه در هر خبر)
57
right ۴٬۲۳۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۳۹٬۲۸۴ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۸۱ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۵۱٬۹۱۸ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۵۴ کلمه در هر خبر)
44
۴۹۰٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۳۸۴ (متوسط ۲٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۳۱
90
اخبار تغییر یافته ۱۷
70
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۳۲ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۹ خبر
عکس ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا