ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۱ -
تیتر ۲٬۸۲۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
88
۲۷٬۲۶۳ نویسه (متوسط ۹۷٫۰۲ نویسه در هر خبر)
55
right ۸٬۷۰۰ کلمه (متوسط ۳۰٫۹۶ کلمه در هر خبر)
98
۸۰٬۷۹۵ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۵۳ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱۰۷٬۶۹۹ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۲۷ کلمه در هر خبر)
47
۱٬۰۲۴٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۶۲۶ (متوسط ۲٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۲۵۷
91
اخبار تغییر یافته ۲۶
76
اخبار حذف شده ۱
76
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۴۹ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۴۴ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۵۶ خبر
عکس ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایسنا