ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۳۲ -
تیتر ۶٬۲۳۲ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۶۰٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۹۵٫۶ نویسه در هر خبر)
56
right ۱۹٬۹۳۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۵ کلمه در هر خبر)
97
۱۸۵٬۱۳۶ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۹۴ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۲۲۵٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۳۵۶٫۴۲ کلمه در هر خبر)
43
۲٬۱۳۷٬۸۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۳ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۷۹ (متوسط ۲٫۰۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۵۹۶
94
اخبار تغییر یافته ۴۹
80
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۵ خبر
اقتصادی ۵۲ خبر
اجتماعی ۶۹ خبر
بین‌الملل ۸۲ خبر
فرهنگی ۶۶ خبر
علمی-فناوری ۵۹ خبر
ورزشی ۶۶ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱۲۵ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار ایسنا