ایسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵۲ -
تیتر ۵٬۳۴۷ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۵۱٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۸ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱۸٬۴۹۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۵ کلمه در هر خبر)
94
۱۷۰٬۵۴۳ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۹۵ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۲۳۱٬۰۰۰ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۴۸ کلمه در هر خبر)
52
۲٬۱۹۵٬۸۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۸ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۳۵ (متوسط ۲٫۲۴ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۵۰۴
91
اخبار تغییر یافته ۷۷
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۳ خبر
اقتصادی ۵۶ خبر
اجتماعی ۵۰ خبر
بین‌الملل ۶۷ خبر
فرهنگی ۴۷ خبر
علمی-فناوری ۴۴ خبر
ورزشی ۴۸ خبر
گوناگون ۱۹ خبر
استانی ۱۰۰ خبر
عکس ۸ خبر

آخرین اخبار ایسنا