ایسکا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۸۷ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۳۲ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۲۹۹ نویسه (متوسط ۲۹۹ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۴۵ کلمه (متوسط ۱۴۵ کلمه در هر خبر)
13
۱٬۳۹۲ نویسه (متوسط ۱٬۳۹۲ نویسه در هر خبر)
28
تعداد کلیدواژه ۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار ایسکا

  • همه امکانات برای کمک به سیل زدگان بکار گرفته شود امروز ۰۰:۰۰ [ایسکا]

    جهانگیری در گفتگوی تلفنی با استانداران گلستان و مازندران؛

    همه امکانات برای کمک به سیل زدگان بکار گرفته شود

    معاون اول رییس جمهوری با بیان این که همه امکانات برای کمک به سیل زدگان به کار گرفته شود، تاکید کرد: استانداران و دستگاه‌های اجرایی آماده مقابله با حوادث طبیعی باشند.