ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴۷ -
تیتر ۳٬۳۲۴ کلمه (متوسط ۹٫۵۸ کلمه در هر خبر)
89
۳۱٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۹۱٫۳۹ نویسه در هر خبر)
59
right ۵۷۷ کلمه (متوسط ۱٫۶۶ کلمه در هر خبر)
5
۵٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۱۵٫۳۷ نویسه در هر خبر)
8
بدنه ۱۸۳٬۳۲۶ کلمه (متوسط ۵۲۸٫۳۲ کلمه در هر خبر)
68
۱٬۶۷۸٬۱۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۸۳۶ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵۸
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱۸ خبر
اقتصادی ۴۰ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۴۳ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۳۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا