ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹۰ -
تیتر ۵٬۰۲۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۴۷٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۹۷٫۶۳ نویسه در هر خبر)
54
right ۱۶٬۶۲۹ کلمه (متوسط ۳۳٫۹۴ کلمه در هر خبر)
94
۱۵۷٬۳۳۴ نویسه (متوسط ۳۲۱٫۰۹ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۲۰۸٬۸۱۵ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۱۵ کلمه در هر خبر)
53
۱٬۹۲۰٬۵۱۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۹ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۸۹
99
اخبار تغییر یافته ۷۸
60
اخبار حذف شده ۱
86
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲۷ خبر
اقتصادی ۵۲ خبر
اجتماعی ۷۷ خبر
بین‌الملل ۳۹ خبر
فرهنگی ۴۱ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۴۱ خبر
استانی ۸۲ خبر
عکس ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا