ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۹ -
تیتر ۳٬۰۴۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۵ کلمه در هر خبر)
86
۲۹٬۴۷۵ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۹۹ نویسه در هر خبر)
52
right ۱۸۴ کلمه (متوسط ۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
2
۱٬۷۷۶ نویسه (متوسط ۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
3
بدنه ۱۲۶٬۴۰۱ کلمه (متوسط ۴۳۷٫۳۷ کلمه در هر خبر)
55
۱٬۱۵۴٬۳۱۶ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۴ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۵۳
54
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹۸ خبر
اقتصادی ۴۶ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر
فرهنگی ۳۶ خبر
علمی-فناوری ۱۶ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار ایرنا