ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳۰ -
تیتر ۲٬۸۷۰ کلمه (متوسط ۸٫۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۷٬۰۶۷ نویسه (متوسط ۸۲٫۰۲ نویسه در هر خبر)
65
right ۱۱٬۳۴۳ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۰۶٬۳۵۶ نویسه (متوسط ۳۲۲٫۲۹ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۴۵٬۴۴۹ کلمه (متوسط ۴۴۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
55
۱٬۳۱۲٬۰۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۷۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۰۹
93
اخبار تغییر یافته ۲۵
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰۲ خبر
اقتصادی ۴۱ خبر
اجتماعی ۴۲ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
فرهنگی ۳۲ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۶۷ خبر

آخرین اخبار ایرنا