ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴۳ -
تیتر ۶٬۰۷۷ کلمه (متوسط ۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
89
۵۸٬۴۶۰ نویسه (متوسط ۹۰٫۹۲ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۲۲٬۳۱۲ کلمه (متوسط ۳۴٫۷ کلمه در هر خبر)
93
۲۱۱٬۳۷۳ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۷۳ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۲۸۴٬۰۳۶ کلمه (متوسط ۴۴۱٫۷۴ کلمه در هر خبر)
55
۲٬۶۳۹٬۴۷۸ نویسه (متوسط ۴٬۱۰۵ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۲٬۴۰۰ (متوسط ۳٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۶۴۳
100
اخبار تغییر یافته ۴۸
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۲ خبر
اقتصادی ۴۹ خبر
اجتماعی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۴۰ خبر
فرهنگی ۳۹ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۳۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۳۵۰ خبر
عکس ۱۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا