ایران آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۳۲۳ کلمه (متوسط ۷٫۶۹ کلمه در هر خبر)
95
۳٬۱۷۲ نویسه (متوسط ۷۵٫۵۲ نویسه در هر خبر)
69
summary ۱٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۳۶ کلمه در هر خبر)
84
۹٬۷۸۷ نویسه (متوسط ۲۳۳٫۰۲ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۲٬۴۸۱ کلمه (متوسط ۲۹۷٫۱۷ کلمه در هر خبر)
35
۱۱۶٬۱۱۵ نویسه (متوسط ۲٬۷۶۵ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۹۸ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۱۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار ایران آنلاین