همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۶۶۸ کلمه (متوسط ۹٫۸۲ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۹۵٫۶ نویسه در هر خبر)
56
right ۲٬۰۴۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۹٬۵۸۱ نویسه (متوسط ۲۸۷٫۹۶ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲۱٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۱۹ کلمه در هر خبر)
37
۲۰۰٬۷۱۶ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۲ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۵
95
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار همشهری آنلاین