همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۲۶۹ کلمه (متوسط ۷٫۰۸ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۶۲۲ نویسه (متوسط ۶۹ نویسه در هر خبر)
74
right ۱٬۲۶۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۳۴ کلمه در هر خبر)
95
۱۱٬۸۳۸ نویسه (متوسط ۳۱۱٫۵۳ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۲۵٬۷۰۵ کلمه (متوسط ۶۷۶٫۴۵ کلمه در هر خبر)
89
۲۴۷٬۴۲۳ نویسه (متوسط ۶٬۵۱۱ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۵
92
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار همشهری آنلاین