همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۴۰۵ کلمه (متوسط ۹٫۴۲ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۹۲٫۱۲ نویسه در هر خبر)
58
right ۱٬۳۵۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۶ کلمه در هر خبر)
97
۱۲٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۸۴ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۸٬۱۱۲ کلمه (متوسط ۴۲۱٫۲۱ کلمه در هر خبر)
53
۱۷۰٬۶۰۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۸ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۱
95
اخبار تغییر یافته ۳
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار همشهری آنلاین