همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۲۷۰ کلمه (متوسط ۷٫۳ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۶۱۸ نویسه (متوسط ۷۰٫۷۶ نویسه در هر خبر)
72
right ۱٬۲۲۴ کلمه (متوسط ۳۳٫۰۸ کلمه در هر خبر)
95
۱۱٬۴۲۳ نویسه (متوسط ۳۰۸٫۷۳ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۱۵٬۲۵۲ کلمه (متوسط ۴۱۲٫۲۲ کلمه در هر خبر)
51
۱۴۷٬۴۸۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۸۶ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۶
97
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار همشهری آنلاین