همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۴۷۴ کلمه (متوسط ۷٫۷۷ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۵۱۹ نویسه (متوسط ۷۴٫۰۸ نویسه در هر خبر)
70
right ۲٬۰۷۶ کلمه (متوسط ۳۴٫۰۳ کلمه در هر خبر)
94
۱۹٬۴۶۳ نویسه (متوسط ۳۱۹٫۰۷ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۳۸٬۳۱۳ کلمه (متوسط ۶۲۸٫۰۸ کلمه در هر خبر)
82
۳۶۸٬۷۳۹ نویسه (متوسط ۶٬۰۴۵ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۷
93
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۷ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار همشهری آنلاین