همشهری آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۳ -
تیتر ۶۴۹ کلمه (متوسط ۷٫۸۲ کلمه در هر خبر)
94
۶٬۳۶۴ نویسه (متوسط ۷۶٫۶۷ نویسه در هر خبر)
68
right ۲٬۵۵۳ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
98
۲۴٬۴۶۴ نویسه (متوسط ۲۹۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۳۷٬۸۳۳ کلمه (متوسط ۴۵۵٫۸۲ کلمه در هر خبر)
57
۳۶۱٬۵۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۳۵۶ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۹
95
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۵ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
گوناگون ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار همشهری آنلاین