العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۷۳۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
85
۷٬۰۳۱ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۴ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۹۴۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۹ کلمه در هر خبر)
95
۱۸٬۲۰۳ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۶۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۹٬۳۷۷ کلمه (متوسط ۲۸۴٫۹۶ کلمه در هر خبر)
33
۱۸۳٬۵۵۰ نویسه (متوسط ۲٬۶۹۹ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۲۳۰ (متوسط ۳٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۶۸
100
اخبار تغییر یافته ۹
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار العالم