العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۴۹۴ نویسه (متوسط ۹۸٫۸ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۵۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۸ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۳۹۵ نویسه (متوسط ۲۷۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲٬۷۶۳ کلمه (متوسط ۵۵۲٫۶ کلمه در هر خبر)
71
۲۵٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۵٬۱۷۲ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۳۷ (متوسط ۷٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
10
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار العالم