العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۵۱۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
86
۴٬۹۴۲ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۹۶ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۴۳۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۳٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۲۷۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۰٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۴۲۰٫۹۶ کلمه در هر خبر)
52
۱۹۱٬۹۸۰ نویسه (متوسط ۴٬۰۰۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۱۷۰ (متوسط ۳٫۵۴ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۴۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۳۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار العالم