عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۴۶ نویسه (متوسط ۴۶ نویسه در هر خبر)
89
لید ۲۲ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
73
۲۱۹ نویسه (متوسط ۲۱۹ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۸۵ کلمه (متوسط ۱۸۵ کلمه در هر خبر)
19
۱٬۹۴۹ نویسه (متوسط ۱٬۹۴۹ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۷۰
رتبه‌ی کلی در الکسا ۲۷٬۲۷۹
تعداد لینک به سایت ۴۷۵
سرعت بارگزاری صفحه ۳٫۲۸۵ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو

  • در انتظار نتایج مذاکرات... امروز ۰۰:۳۴ [عصرخودرو]

    در انتظار نتایج مذاکرات...

    در انتظار نتایج مذاکرات...

    عصرخودرو: امروز قرار است درهای نیمه بسته هتل کوبورگ باز شود تا نتیجه چندین روز مذاکرات نفس‌گیر برای خبرنگاران تشریح شود.