عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۴۴ کلمه (متوسط ۷٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۴۳۷ نویسه (متوسط ۷۱٫۸۵ نویسه در هر خبر)
72
لید ۶۳۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۸ کلمه در هر خبر)
97
۵٬۷۷۶ نویسه (متوسط ۲۸۸٫۸ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۷٬۶۲۲ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۱ کلمه در هر خبر)
47
۷۰٬۵۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۹ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۲ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۴۹۴
رتبه‌ی کلی در الکسا ۲۳٬۸۶۸
تعداد لینک به سایت ۴۹۲
سرعت بارگزاری صفحه ۳٫۰۳ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو