عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۶۴۴ کلمه (متوسط ۸٫۰۵ کلمه در هر خبر)
93
۵٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۶۸٫۹۴ نویسه در هر خبر)
74
لید ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۰ نویسه (متوسط ۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۹٬۲۶۷ کلمه (متوسط ۳۶۵٫۸۴ کلمه در هر خبر)
45
۲۴۹٬۶۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۱ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۰
100
اخبار تغییر یافته ۳
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱۹ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۶۵۲
رتبه‌ی کلی در الکسا ۳۵٬۵۷۷
تعداد لینک به سایت ۰
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو