عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۷٫۳ کلمه در هر خبر)
96
۶۸۸ نویسه (متوسط ۶۸٫۸ نویسه در هر خبر)
74
لید ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۰۵۸ کلمه (متوسط ۲۰۵٫۸ کلمه در هر خبر)
22
۱۹٬۷۴۳ نویسه (متوسط ۱٬۹۷۴ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۴۴
رتبه‌ی کلی در الکسا ۳۲٬۳۴۴
تعداد لینک به سایت ۰
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو