عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۳۶ نویسه (متوسط ۶۸ نویسه در هر خبر)
74
لید ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۰ نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۳۲۱ کلمه (متوسط ۶۶۰٫۵ کلمه در هر خبر)
87
۱۲٬۹۷۰ نویسه (متوسط ۶٬۴۸۵ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۶۴۳
رتبه‌ی کلی در الکسا ۳۲٬۶۴۵
تعداد لینک به سایت ۰
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو