عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۶۰۵ کلمه (متوسط ۸٫۶۴ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۷۵۰ نویسه (متوسط ۸۲٫۱۴ نویسه در هر خبر)
65
لید ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۰ نویسه (متوسط ۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۱٬۴۷۶ کلمه (متوسط ۴۴۹٫۶۶ کلمه در هر خبر)
57
۲۹۶٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۴٬۲۳۳ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۶
78
اخبار حذف شده ۱
4
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۲۶ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۸۴
رتبه‌ی کلی در الکسا ۳۱٬۴۲۹
تعداد لینک به سایت ۰
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو