عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۹۱ کلمه (متوسط ۷٫۵۸ کلمه در هر خبر)
95
۸۸۳ نویسه (متوسط ۷۳٫۵۸ نویسه در هر خبر)
70
لید ۳۱۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۳ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۸۳ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۹٬۲۶۶ کلمه (متوسط ۷۷۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
97
۸۳٬۰۸۶ نویسه (متوسط ۶٬۹۲۴ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۴۵
رتبه‌ی کلی در الکسا ۲۵٬۹۵۵
تعداد لینک به سایت ۴۹۴
سرعت بارگزاری صفحه ۲٫۹۵۹ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو