عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۳۳۳ کلمه (متوسط ۷٫۷۴ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۲۲۰ نویسه (متوسط ۷۴٫۸۸ نویسه در هر خبر)
70
لید ۱٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۶ کلمه در هر خبر)
97
۱۱٬۸۱۹ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۸۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۷٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۰۲ کلمه در هر خبر)
50
۱۵۷٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۳
100
اخبار تغییر یافته ۲
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۸ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۴۱
رتبه‌ی کلی در الکسا ۲۶٬۱۱۴
تعداد لینک به سایت ۴۹۱
سرعت بارگزاری صفحه ۲٫۸۶۱ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو