عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۳٫۵ کلمه در هر خبر)
50
۷۹ نویسه (متوسط ۳۹٫۵ نویسه در هر خبر)
93
لید ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
۰ نویسه (متوسط ۰ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۲۹۸ کلمه (متوسط ۶۴۹ کلمه در هر خبر)
85
۱۲٬۲۴۲ نویسه (متوسط ۶٬۱۲۱ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۷۰۲
رتبه‌ی کلی در الکسا ۳۳٬۲۰۷
تعداد لینک به سایت ۸۱۵
سرعت بارگزاری صفحه ۳٫۵۱۸ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو