عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۲۶۰ کلمه (متوسط ۷٫۶۵ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۶۷۱ نویسه (متوسط ۷۸٫۵۶ نویسه در هر خبر)
67
لید ۱٬۲۱۶ کلمه (متوسط ۳۵٫۷۶ کلمه در هر خبر)
91
۱۱٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۳۳۸٫۱۵ نویسه در هر خبر)
50
بدنه ۱۶٬۰۱۷ کلمه (متوسط ۴۷۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
60
۱۴۴٬۹۲۵ نویسه (متوسط ۴٬۲۶۲ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
92
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۸ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۳۶
رتبه‌ی کلی در الکسا ۲۵٬۲۳۹
تعداد لینک به سایت ۴۸۶
سرعت بارگزاری صفحه ۲٫۸۶۱ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو