عصرخودرو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۳۵۵ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۸۰ نویسه در هر خبر)
66
لید ۱٬۳۵۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۱۹ کلمه در هر خبر)
96
۱۲٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۳۰۰٫۲۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲۱٬۹۵۲ کلمه (متوسط ۵۲۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
67
۱۹۴٬۵۴۹ نویسه (متوسط ۴٬۶۳۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۶
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۱۷ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
استانی ۳ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور IR: ۵۷۳
رتبه‌ی کلی در الکسا ۲۷٬۶۲۵
تعداد لینک به سایت ۴۵۰
سرعت بارگزاری صفحه ۳٫۱۴۷ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار عصرخودرو