آناج

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۰ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۵۸۷ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۴ نویسه در هر خبر)
41
summary ۱۱۵ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۱٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۸ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱٬۰۹۳ کلمه (متوسط ۲۱۸٫۶ کلمه در هر خبر)
24
۱۰٬۴۰۱ نویسه (متوسط ۲٬۰۸۰ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۱٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۱
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار آناج