آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۱ -
تیتر ۲٬۲۶۱ کلمه (متوسط ۹٫۷۹ کلمه در هر خبر)
88
۲۲٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۹۵٫۳۲ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۵٬۳۴۸ کلمه (متوسط ۲۳٫۱۵ کلمه در هر خبر)
77
۵۰٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۲۲۰٫۱۷ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۷۸٬۵۵۹ کلمه (متوسط ۳۴۰٫۰۸ کلمه در هر خبر)
41
۷۷۴٬۹۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۳۵۵ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۱٬۲۵۱ (متوسط ۵٫۴۲ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۲۳۰
99
اخبار تغییر یافته ۵۶
39
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۴ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۲۴ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۳۹ خبر
استانی ۳۵ خبر

آخرین اخبار آنا