باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۰ -
تیتر ۸۵۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۰۲۵ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۳۱ نویسه در هر خبر)
53
summary ۱٬۵۵۵ کلمه (متوسط ۱۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
64
۱۴٬۳۴۳ نویسه (متوسط ۱۷۹٫۲۹ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۲۶٬۲۷۵ کلمه (متوسط ۳۲۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
39
۲۴۷٬۳۵۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۹۲ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۱۹۱ (متوسط ۲٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۷۲
90
اخبار تغییر یافته ۱۵
53
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان