باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۷۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۵۰۲ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۰۶ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۵۹۹ کلمه (متوسط ۱۷٫۱۱ کلمه در هر خبر)
57
۵٬۴۸۵ نویسه (متوسط ۱۵۶٫۷۱ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۱۳٬۰۶۲ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۲ کلمه در هر خبر)
46
۱۲۵٬۵۷۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۸۸ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۸۰ (متوسط ۲٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
91
خبرهای عکس‌دار ۱۴
40
اخبار تغییر یافته ۴
71
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان