باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳۰ -
تیتر ۲٬۴۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۲۳٬۱۹۶ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۸۵ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۴٬۸۲۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۹۷ کلمه در هر خبر)
69
۴۴٬۴۸۰ نویسه (متوسط ۱۹۳٫۳۹ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۸۱٬۱۶۰ کلمه (متوسط ۳۵۲٫۸۷ کلمه در هر خبر)
43
۷۶۵٬۳۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۲۸ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۵۳۰ (متوسط ۲٫۳ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۱۹۱
83
اخبار تغییر یافته ۳۱
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۳۵ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۴۸ خبر
ورزشی ۲۶ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۶۸ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان