صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۱۸۷ کلمه (متوسط ۸٫۱۳ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۷۵۲ نویسه (متوسط ۷۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
69
summary ۷۳۲ کلمه (متوسط ۳۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
97
۶٬۴۴۲ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۰۹ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۲٬۲۲۴ کلمه (متوسط ۵۳۱٫۴۸ کلمه در هر خبر)
68
۱۱۶٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۵٬۰۷۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۶۹ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار صراط‌نیوز