افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۵ -
تیتر ۲٬۵۶۸ کلمه (متوسط ۸٫۴۲ کلمه در هر خبر)
92
۲۴٬۰۳۲ نویسه (متوسط ۷۸٫۷۹ نویسه در هر خبر)
67
right ۸٬۱۶۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۷ کلمه در هر خبر)
89
۷۴٬۳۰۸ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۶۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۸۵٬۸۳۴ کلمه (متوسط ۲۸۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
33
۷۹۱٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۲٬۵۹۵ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۶۲ (متوسط ۳٫۴۸ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۲۹۱
95
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۵۳ خبر
بین‌الملل ۶۳ خبر
فرهنگی ۵۷ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۶۰ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار افکارنیوز