افکارنیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۱ -
تیتر ۸۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۷٬۹۱۳ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۵ نویسه در هر خبر)
67
summary ۲٬۷۳۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۰۴ کلمه در هر خبر)
90
۲۴٬۶۵۰ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۰۶ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۴۱٬۱۰۷ کلمه (متوسط ۴۰۷ کلمه در هر خبر)
51
۳۸۷٬۰۵۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۴۲۶ (متوسط ۴٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۱۰۰
99
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار افکارنیوز