جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۳۹۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۱ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۷۶٫۷۶ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱٬۳۳۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۰۷ کلمه در هر خبر)
96
۱۲٬۰۲۲ نویسه (متوسط ۲۶۱٫۳۵ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۷٬۱۶۴ کلمه (متوسط ۳۷۳٫۱۳ کلمه در هر خبر)
46
۱۵۶٬۹۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۴۱۱ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۱۷۳ (متوسط ۳٫۷۶ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین