جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۳ -
تیتر ۳۶۵ کلمه (متوسط ۸٫۴۹ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۲۳۹ نویسه (متوسط ۷۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
69
right ۱٬۲۳۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۷۴ کلمه در هر خبر)
95
۱۱٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۹۵ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۱۶٬۱۵۳ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۶۵ کلمه در هر خبر)
46
۱۴۶٬۵۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۷ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۱۳۴ (متوسط ۳٫۱۲ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۵ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین