روزنامه ایران ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۲ -
تیتر ۶۱۳ کلمه (متوسط ۶٫۰۱ کلمه در هر خبر)
99
۵٬۷۲۲ نویسه (متوسط ۵۶٫۱ نویسه در هر خبر)
82
summary ۶ کلمه (متوسط ۰٫۰۶ کلمه در هر خبر)
0
۵۹ نویسه (متوسط ۰٫۵۸ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۸٬۲۸۳ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۳۲ کلمه در هر خبر)
46
۳۶۱٬۱۴۲ نویسه (متوسط ۳٬۵۴۱ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
ورزشی ۸۹ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه ایران ورزشی