روزنامه فرهیختگان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۹ -
تیتر ۴۹۲ کلمه (متوسط ۶٫۲۳ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۹۹۱ نویسه (متوسط ۶۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
77
summary ۱۳۴ کلمه (متوسط ۱٫۷ کلمه در هر خبر)
5
۱٬۲۷۵ نویسه (متوسط ۱۶٫۱۴ نویسه در هر خبر)
8
بدنه ۶۰٬۳۰۶ کلمه (متوسط ۷۶۳٫۳۷ کلمه در هر خبر)
98
۵۸۳٬۱۲۳ نویسه (متوسط ۷٬۳۸۱ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه فرهیختگان