روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳ -
تیتر ۳۷۸ کلمه (متوسط ۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
61
۳٬۴۷۷ نویسه (متوسط ۳۷٫۳۹ نویسه در هر خبر)
95
right ۲۳۸ کلمه (متوسط ۲٫۵۶ کلمه در هر خبر)
8
۲٬۱۷۳ نویسه (متوسط ۲۳٫۳۷ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۴۷٬۰۵۴ کلمه (متوسط ۵۰۵٫۹۶ کلمه در هر خبر)
65
۴۶۰٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۴٬۹۵۷ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
10
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۱۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۵ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شهروند