روزنامه آرمان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۵ -
تیتر ۳۱۶ کلمه (متوسط ۹٫۰۳ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۰۹۳ نویسه (متوسط ۸۸٫۳۷ نویسه در هر خبر)
61
right ۵۱۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۸۳ کلمه در هر خبر)
49
۴٬۸۰۲ نویسه (متوسط ۱۳۷٫۲ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۲۹٬۷۷۲ کلمه (متوسط ۸۵۰٫۶۳ کلمه در هر خبر)
86
۲۸۷٬۶۹۶ نویسه (متوسط ۸٬۲۲۰ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه آرمان