روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۳ -
تیتر ۱٬۲۴۲ کلمه (متوسط ۸٫۱۲ کلمه در هر خبر)
93
۱۱٬۹۳۴ نویسه (متوسط ۷۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۴٬۵۷۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۳ کلمه در هر خبر)
99
۴۲٬۷۷۴ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۵۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۴۶٬۲۹۰ کلمه (متوسط ۳۰۲٫۵۵ کلمه در هر خبر)
36
۴۳۱٬۹۲۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۲۳ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۷۵۱ (متوسط ۴٫۹۱ کلیدواژه در هر خبر)
56
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۹
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۸ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد