روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱۳ -
تیتر ۱٬۵۳۷ کلمه (متوسط ۷٫۲۲ کلمه در هر خبر)
96
۱۴٬۷۵۹ نویسه (متوسط ۶۹٫۲۹ نویسه در هر خبر)
73
right ۱۴٬۸۴۶ کلمه (متوسط ۶۹٫۷ کلمه در هر خبر)
43
۱۳۶٬۳۴۱ نویسه (متوسط ۶۴۰٫۱ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷۸٬۵۵۵ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۸ کلمه در هر خبر)
45
۷۶۰٬۲۷۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۶۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۹۹۳ (متوسط ۴٫۶۶ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۸ خبر
اقتصادی ۷۸ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۲۲ خبر
ورزشی ۲۵ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد