روزنامه دنیای اقتصاد

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۲ -
تیتر ۱٬۸۷۲ کلمه (متوسط ۸٫۴۳ کلمه در هر خبر)
92
۱۷٬۶۵۳ نویسه (متوسط ۷۹٫۵۲ نویسه در هر خبر)
66
summary ۶٬۰۵۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۵۶٬۵۷۸ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۸۶ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۵۵٬۰۸۷ کلمه (متوسط ۲۴۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
28
۵۱۰٬۰۲۴ نویسه (متوسط ۲٬۲۹۷ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۶۹ (متوسط ۴٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
57
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸۴ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۱۹ خبر
بین‌الملل ۴۶ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۲۷ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد