نما

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۴ کلمه (متوسط ۲ کلمه در هر خبر)
20
۴۰ نویسه (متوسط ۲۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۲۲ کلمه (متوسط ۶۱ کلمه در هر خبر)
55
۱٬۰۹۸ نویسه (متوسط ۵۴۹ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶۰۰ کلمه (متوسط ۳۰۰ کلمه در هر خبر)
35
۵٬۹۹۸ نویسه (متوسط ۲٬۹۹۹ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار نما

  • مایك گوبلز! امروز ۰۰:۰۰ [نما]

    مایك گوبلز!

    خلاف روند افزایشی و تصاعدی تحریم‌های اقتصادی، كاهش نرخ‌ ارز در كشور هر روز شیب تندتری به‌خود می‌گیرد، خلاف نظر آمریكایی‌ها و اروپایی‌ها كه خیال می‌كردند ایران عهد‌شكنی‌های برجامی آنها را بی‌جواب می‌گذارد، جمهوری اسلامی به صبر استراتژیك خود پایان داد و روند توقف و كاهش تعهدات برجامی را آغاز كرد

  • مایك گوبلز! امروز ۰۰:۰۰ [نما]

    مایك گوبلز!

    خلاف روند افزایشی و تصاعدی تحریم‌های اقتصادی، كاهش نرخ‌ ارز در كشور هر روز شیب تندتری به‌خود می‌گیرد، خلاف نظر آمریكایی‌ها و اروپایی‌ها كه خیال می‌كردند ایران عهد‌شكنی‌های برجامی آنها را بی‌جواب می‌گذارد، جمهوری اسلامی به صبر استراتژیك خود پایان داد و روند توقف و كاهش تعهدات برجامی را آغاز كرد