شناسهٔ خبر: 54983067 - سرویس گوناگون
نسخه قابل چاپ منبع: فرارو | لینک خبر

قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه ثابت ماند و یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان به فروش رسید

صاحب‌خبر -

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۵۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۵۰۱ ثابت ماند و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله شد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۵۰۱ به یک میلیون و ۳۶۴ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۵ میلیون و ۸۰ هزار تومان معامله شد. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید.

قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته ثابت ماند و سه میلیون و ۵۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان هم نسبت به روز چهارشنبه ثابت ماند و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز پنجشنبه ۱۶ تیر ماه به قیمت سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان به فروش رسید.

 

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت سه شنبه قیمت چهارشنبه قیمت امروز
0.050 86 هزار و 500 تومان 86 هزار و 500 تومان 86 هزار و 500 تومان
0.100 168 هزار تومان 168 هزار تومان 168 هزار تومان
0.150 249 هزار و 500 تومان 249 هزار و 500 تومان 249 هزار و 500 تومان
0.200 331 هزار تومان 331 هزار تومان 331 هزار تومان
0.250 412  هزار و 500 تومان 412  هزار و 500 تومان 412  هزار و 500 تومان
0.300 497 هزار تومان 497 هزار تومان 497 هزار تومان
0.350 578 هزار و 500 تومان 578 هزار و 500 تومان 578 هزار و 500 تومان
0.400 660 هزار تومان 660 هزار تومان 660 هزار تومان
0.450 741 هزار و 500 تومان 741 هزار و 500 تومان 741 هزار و 500 تومان
0.500 823 هزار تومان 823 هزار تومان 823 هزار تومان
0.600 986 هزار تومان 986 هزار تومان 986 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 149 هزار تومان یک میلیون و 149 هزار تومان یک میلیون و 149 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 314 هزار تومان یک میلیون و 314 هزار تومان یک میلیون و 314 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 477 هزار  تومان یک میلیون و 477 هزار  تومان یک میلیون و 477 هزار  تومان
1.000 یک میلیون و 640 هزار تومان یک میلیون و 640 هزار تومان یک میلیون و 640 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 803 هزار تومان یک میلیون و 803 هزار تومان یک میلیون و 803 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 971 هزار تومان یک میلیون و 971 هزار تومان یک میلیون و 971 هزار تومان
1.300 دو میلیون و 134 هزار  تومان دو میلیون و 134 هزار  تومان دو میلیون و 134 هزار  تومان
1.400 دو میلیون و 297 هزار تومان دو میلیون و 297 هزار تومان دو میلیون و 297 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 460 هزار تومان دو میلیون و 460 هزار تومان دو میلیون و 460 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 623 هزار تومان دو میلیون و 623 هزار تومان دو میلیون و 623 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 786 هزار  تومان دو میلیون و 786 هزار  تومان دو میلیون و 786 هزار  تومان
1.800 دو میلیون و 949 هزار تومان دو میلیون و 949 هزار تومان دو میلیون و 949 هزار تومان
1.900 سه میلیون و 112 هزار  تومان سه میلیون و 112 هزار  تومان سه میلیون و 112 هزار  تومان
2.000 سه میلیون و 275  هزار تومان سه میلیون و 275  هزار تومان سه میلیون و 275  هزار تومان

برچسب‌ها:

نظر شما