شناسهٔ خبر: 51028037 - سرویس فرهنگی
نسخه قابل چاپ منبع: بسیج نیوز | لینک خبر

بسیج و بسیجی سفیر علیست

شاهرود_عمار نادمی بسیجی جهادگر مجازی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین شعری با عنوان سپاه خراسانی سروده است.

صاحب‌خبر -

بسیج و بسیجی سفیر علیستبه گزارش خبرنگار بسیج، عمار نادمی بسیجی جهادگر مجازی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین شعری با عنوان «سپاه خراسانی» سروده که در ادامه می‌آوریم:

بنام خدای سپاه و بسیج
خداوند مردان پرشْیَن خلیج

خداوند غیرت خدای تلاش
سراینده‌ی صور آماده باش

همی حمد گویم به رب جلی
که شد مقتدای دلیران علی

علی بود کوه بصیرت علی
شده مکتبش در جهان منجلی

بسیج و بسیجی سفیر علیست
روالش جهادی طریقش دلیست

بود مکتبش عشق و آزادگی
دروسش همه نور و سرزندگی

بسیج لشکر مخلص حق بوَد
مسیر بهشت و شهادت بوَد

بسیج است آیین پیر خمین
بود امتداد قیام حسین

بسیجی دهد شور بر انجمن
به دوران رخوت وَ سستی تن

مسلح به ایمان، مجهز به صبر
بود سینه اش بهر دشمن ستبر

زند نعره "هل من مبارز" زجان
به خرگاه پوشالِ صهیونیان

شعار بسیجی ست احلی عسل
کند رمی شیطان به علم و عمل

چنین است عهد جنود خدا
نگردد ز حق و حقیقت جدا

هم او وارث ارض یزدانی است
سپاه دلیر خراسانی است

بسیج است کو شیعه را خاص کرد
شمیم خوش مهدی احساس کرد

بسیجی ست کوه بصیرت، از آن
همی لرزه افتاده بر دشمنان

"اگر سر به سر تن به کشتن دهیم"
محال است کاهی به دشمن دهیم

دریغ است مهدی که تنها شود!
گه صبح، موکولِ فردا شود!

نظر شما