شناسهٔ خبر: 50424363 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: فردا | لینک خبر

انفجار نقدینگی در دولت روحانی

ابتکار نوشت: «خوب است یادآور شویم این جمله انتقادی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در حالیست که در دو سال گذشته نقدینگی از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و ماشین تولید نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان در حال زدن رکوردهای جدید است و تورم ماهیانه نیز به همین روند رکورد می‌زند!»

صاحب‌خبر -

روزنامه ابتکار در مطلبی نوشت: «در ایران سال‌هاست یک فرهنگ اپوزیسیون شدن رواج دارد، تا دیروز که در جایگاه مدیریت باشی خلق نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی و افزایش رکورد گونه پایه پولی مشکلی نبود و در تمام مصاحبه‌ها که در جراید و فضای مجازی موجود است در حال ارایه وعده کاهش نرخ ارز و کنترل آن!. در تمام سال‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی سر از اقتصاد ایران در آورد و تقریباً هر اقتصاددان و فعال اقتصادی و سرمایه‌گذاری مخالف آن بودند این روند ادامه یافت و در انتها با این جمله که من شخصاً مخالف بودم اما باید نظر دولت اجرا می‌شد مبحث ادامه یافت. این رویکرد که ما در زمانی که ید اختیار داریم و می‌توانیم اعمال نظر کنیم و روندهای اشتباه را اصلاح کنیم، جای خود را می‌دهد به رفتن به گوشه‌ای و حمله به افرادی جدید، البته اگر طیف سیاسی هم متفاوت باشد این مخالفت شدید‌تر می‌شود.»

در ادامه این مطلب آمده است: «این روزها نیز همین روند درخصوص تامین مالی دولت مجددا مطرح شده است، رئیس‌اسبق بانک مرکزی در نظری توئیتری اعلام می‌کند که خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها و اضافه برداشت سنگین از بانک مرکزی ‌است که نتیجه‌اش می‌شود رشد پایه پولی!»

ابتکار نوشت: «خوب است یادآور شویم این جمله انتقادی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در حالیست که در دو سال گذشته نقدینگی از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است و ماشین تولید نقدینگی در اقتصاد ایران همچنان در حال زدن رکوردهای جدید است و تورم ماهیانه نیز به همین روند رکورد می‌زند!»/ کیهان

 

نظر شما