شناسهٔ خبر: 49696799 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

اتاق بازرگانی بین‌الملل پیشنهاد داد؛

نسبت به شبکه‌سازی در حوزه کشاورزی و غذا اقدام شود

در نشست اتاق بازرگانی بین‌الملل که به موضوع تجارت محصولات غذایی – کشاورزی (Agri-Food) اختصاص داشت، پیشنهاد شبکه‌ سازی در بخش کشاورزی و غذا مطرح شد.

صاحب‌خبر -

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شبکه‌سازی در حوزه کشاورزی و غذا پیشنهادی است که در نشست مجازی اتاق بازرگانی بین‌الملل(ICC) مطرح شد. هدف از این اقدام ترغیب به مشارکت اعضای جدید و اعضای کنونی ICC از طریق آموزش، ارائه خدمات و فرصت‌سازی برای تجارت محصولات غذایی-کشاورزی، استفاده از خلاقیت، نوآوری و دیجیتالی‌سازی، سیاست‌گذاری، ‌کارآفرینی و ایجاد ثبات و پایداری در این حوزه است.

در نشست تجارت محصولات غذایی – کشاورزی ICC جان دنتون (John Denton)، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی، ارکل دِویتو (Ercole de Vito)، مدیر حوزه تجارت محصولات غذایی-کشاورزی، نمایندگانی از سازمان ملل متحد در رم (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی (IFAD)و برنامه جهانی غذا (WFP) ) و نمایندگان کمیته‌های ملی اتاق بازرگانی بین‌المللی  حضور داشتند.

در همین راستا اتاق بازرگانی بین‌المللی پیشنهاد ایجاد شبکه‌ای از مراکز به عنوان قطب حوزه کشاورزی و غذا ICC  را مطرح کرد تا هماهنگ با امور مربوطه توسط ستاد مرکزی‌ICC   و از طریق کمیته‌های ملی عضو اتاق بازرگانی بین‌المللی، پیاده‌سازی شود.

هدف از این طرح، ایجاد شبکه مرتبط با حوزه غذا و کشاورزی از طریق به کارگیری اعضای جدید و ترغیب به مشارکت فعال اعضای کنونی به کمک آموزش، ارائه خدمات و ایجاد فرصت‌ در حوزه تجارت محصولات غذایی- کشاورزی‌ با استفاده از خلاقیت، نوآوری و دیجیتالی‌سازی، سیاست‌گذاری، ‌کارآفرینی و ایجاد ثبات و پایداری در این حوزه است.

بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و همچنین، بنگاه‌های بزرگ کشورهای عضو ICC، می‌توانند در طرح شیکه‌سازی مشارکت داشته باشند.

به طور کل این طرح که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی طراحی شده، دارای پنج رکن اساسی است:

بخش حقوقی برای درک قوانین و مقررات مرتبط با صنعت تولید تجاری محصولات غذایی-کشاورزی
نوآوری و دیجیتالی‌سازی به منظور آشنایی اعضا با جدیدترین نوآوری‌ها در حوزه فن‌آوری کشاورزی
ایجاد خط‌مشی مرتبط با غذا و کشاورزی در راستای شکل‌دهی دیدگاه‌ها در زمینه سیستم‌های غذایی، ایمنی غذا، برچسب یا نماد شرکت‌ها، تجارت کشاورزی و ثبات و پایداری در صنعت غذا و کشاورزی
کارآفرینی و توسعه نوآوری و خلاقیت برای مراکز کارآفرینی ICC
ایجاد ثبات و پایداری بیشتر در حوزه سیستم‌های غذایی با همکاری نمایندگی سازمان ملل متحد در رم و سایر نهادهای بین‌المللی مرتبط با کشاورزی و غذا همچون FAO، IFAD، WFP

نظر شما