شناسهٔ خبر: 45367812 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تحلیل بازار | لینک خبر

قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت ارزها

قیمت طلا، سکه، دلار و سایر ارزها در ۹ بهمن ۱۳۹۹

قیمت انواع سکه و طلا امروز نسبت به روز قبل کمی افزایش یافت.

صاحب‌خبر -

به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در نهم بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت طلا و سکه    قیمت (ریال)
  هر انس طلا ۱,۸۳۴.۶۱
  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰,۵۹۶,۰۱۰
سکه طرح قدیم ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یک گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ارز    قیمت (ریال)
دلار ۲۳۴,۱۰۰
دلار (نیما) ۲۳۰,۰۹۸
یورو ۲۸۳,۰۰۰
  پوند انگلیس ۳۱۴,۷۸۷
درهم ۶۴,۳۷۹
  یوآن چین ۳۴,۵۹۷
  لیر ترکیه ۳۴,۳۷۴

به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در نهم بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت طلا و سکه    قیمت (ریال)
  هر انس طلا ۱,۸۳۴.۶۱
  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰,۵۹۶,۰۱۰
سکه طرح قدیم ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یک گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ارز    قیمت (ریال)
دلار ۲۳۴,۱۰۰
دلار (نیما) ۲۳۰,۰۹۸
یورو ۲۸۳,۰۰۰
  پوند انگلیس ۳۱۴,۷۸۷
درهم ۶۴,۳۷۹
  یوآن چین ۳۴,۵۹۷
  لیر ترکیه ۳۴,۳۷۴

به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در نهم بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت طلا و سکه    قیمت (ریال)
  هر انس طلا ۱,۸۳۴.۶۱
  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰,۵۹۶,۰۱۰
سکه طرح قدیم ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یک گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ارز    قیمت (ریال)
دلار ۲۳۴,۱۰۰
دلار (نیما) ۲۳۰,۰۹۸
یورو ۲۸۳,۰۰۰
  پوند انگلیس ۳۱۴,۷۸۷
درهم ۶۴,۳۷۹
  یوآن چین ۳۴,۵۹۷
  لیر ترکیه ۳۴,۳۷۴

به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در نهم بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت طلا و سکه    قیمت (ریال)
  هر انس طلا ۱,۸۳۴.۶۱
  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰,۵۹۶,۰۱۰
سکه طرح قدیم ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یک گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ارز    قیمت (ریال)
دلار ۲۳۴,۱۰۰
دلار (نیما) ۲۳۰,۰۹۸
یورو ۲۸۳,۰۰۰
  پوند انگلیس ۳۱۴,۷۸۷
درهم ۶۴,۳۷۹
  یوآن چین ۳۴,۵۹۷
  لیر ترکیه ۳۴,۳۷۴

به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در نهم بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت طلا و سکه    قیمت (ریال)
  هر انس طلا ۱,۸۳۴.۶۱
  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰,۵۹۶,۰۱۰
سکه طرح قدیم ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یک گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ارز    قیمت (ریال)
دلار ۲۳۴,۱۰۰
دلار (نیما) ۲۳۰,۰۹۸
یورو ۲۸۳,۰۰۰
  پوند انگلیس ۳۱۴,۷۸۷
درهم ۶۴,۳۷۹
  یوآن چین ۳۴,۵۹۷
  لیر ترکیه ۳۴,۳۷۴

به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در نهم بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت طلا و سکه    قیمت (ریال)
  هر انس طلا ۱,۸۳۴.۶۱
  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰,۵۹۶,۰۱۰
سکه طرح قدیم ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یک گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ارز    قیمت (ریال)
دلار ۲۳۴,۱۰۰
دلار (نیما) ۲۳۰,۰۹۸
یورو ۲۸۳,۰۰۰
  پوند انگلیس ۳۱۴,۷۸۷
درهم ۶۴,۳۷۹
  یوآن چین ۳۴,۵۹۷
  لیر ترکیه ۳۴,۳۷۴

به گزارش بازار، آخرین قیمت طلا، سکه، دلار، یورو و سایر ارزها در نهم بهمن ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت طلا و سکه    قیمت (ریال)
  هر انس طلا ۱,۸۳۴.۶۱
  هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰,۵۹۶,۰۱۰
سکه طرح قدیم ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سکه طرح جدید ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
  نیم سکه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
  ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
یک گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت ارز    قیمت (ریال)
دلار ۲۳۴,۱۰۰
دلار (نیما) ۲۳۰,۰۹۸
یورو ۲۸۳,۰۰۰
  پوند انگلیس ۳۱۴,۷۸۷
درهم ۶۴,۳۷۹
  یوآن چین ۳۴,۵۹۷
  لیر ترکیه ۳۴,۳۷۴

نظر شما